Ordet digitalisering är idag ett ord som kan betyda allt eller inget. Leonardo är också ett sådant ord, och de hör ihop på många vis.
SAP har samlat de områden som ofta är synonyma med digitalisering, under ett gemensamt namn. Detta för att på ett enklare sätt också markera att för den genomgripande digitaliseringen så är det många tillkommande funktioner som vi idag inte använder så mycket.
Det finns alltså inte någon speciell modul i SAP som är Leonardo, eller för den delen en speciell licens som täcker allt som finns under Leonardohatten. Det innebär också att i likhet med digitalisering så berör Leonardo de flesta av våra affärsprocesser, även om vi inte vet om det. Just för att vi inte vet allt om den digitala framtiden, är det riktigt smart att kika in under Leonardohatten för att upptäcka morgondagens möjligheter och dagens möjliggörare.

Huvudkomponenter i Leonardo idag:

– IoT, Internet of Things, eller sakernas internet. Hur sensorer och givare på olika ställen kan rapportera in en status eller ett behov. Allt från sensorer som säger att det är soligt, och då kör ut markiser, såvida det inte blåser för mycket eller är en dag då ingen är på kontoret. Men också samtidigt kan rapportera behov av service då markisen går trögt, och på det sättet automatiskt generera ett servicebehov i SAP PM.

– AI – Artificiell Intelligence eller Machine Learning. Istället för att programmera regler, så lär sig systemen att ”när ett godsmottag kommer från Kalle AB, så är det alltid extra kontroll och skall läggas i spärrat gods”. Detta gör att vi får direkta förslag inledningsvis av systemen om en lämplig action i ett visst läge, för att senare bara göra det helt automatiskt. Oändliga möjligheter som vi har svårt att överblicka.

– Analytics. Då vi samlar på oss mera data, inte minst via IoT så blir analyserna än viktigare, och när analyserna kan kombineras med AI så blir AI än mera effektivt. ”När lagernivåerna passerar gräns 72, så initieras en omplanering för att förhindra ytterligare ökning, baserat på försäljningsprognosen som har indikatorer sammankopplade med väderprognosen”

– Big Data. Genom att kombinera min egen skapade data, med andras data skapas nya möjligheter. Men även att hantera min egen data som en tillgång som jag kan sälja, eller tillhandahålla till mina kunder och leverantörer – eller varför inte en helt ny kund som bara köper data som kommer från ”mina IoT-sensorer på lastbilarna som kör vår varor inom Stockolmsregionen under soliga dagar då det befinner sig mer än 3000 personer på T-centralen klockan 11:00”.

– Blockchain – blockkedjor. Genom Blockchain har det skapats en loggbok likt det som vi tidigare hade med Notarius Publicus och Inrikes Tidningar (om någon kommer ihåg detta…). Att skapa uppgifter som ingen kan ändra eller manipulera, och som är helt säkert (detta låter omöjligt – men det är just därför som Blockchain är så spännande). Samtidigt möjliggör Blockchain överföring av kontrakt och pengar mellan personer och företag på ett nytt sätt till en bråkdel av dagens kostnader, men till en mycket högre säkerhet.

– Design Thinking. Det som ingår i Leonardo är inte komponenter som vi idag har överallt i våra SAP-system eller i våra affärsprocesser, därför behöver man verkligen tänka utanför boxen, och finna morgondagens möjligheter i de nya teknikerna. Genom att använda metodiken Design Thinking, som är ett väl beprövat arbetssätt, så ges vi möjlighet att försöka se ”runt hörnet” så att vi har bättre förutsättning att ”fånga morgondagen” – ”Cras Capere”

Per Högberg