I Cinodes genomgång av den svenska konsultmarknaden (Konsultkollen 2017) har Skye den näst snabbaste tillväxten av cirka 190 granskade konsultbolag. Ser man till organisk tillväxt är Skye det konsultbolag som har den bästa tillväxten av samtliga konsultbolag.