Med snart 40 medarbetare i Sverige och ett nytt kontor på Saltmätargatan 19A i Stockholm så är det mesta på plats inför 2018. Det som vi spänt ser fram emot är alla befintliga och nya kundkontakter, intressanta uppdrag och utmanande projekt.

Det vi behöver är dock ännu fler framåtlutade och engagerade medarbetare som vill bidra till våra kunders utveckling. Vi drar oss inte för att utmana våra kunder och vända ut och in på deras problem och behov för att vässa deras verksamheter så långt det är möjligt med SAP och IBM som verktyg.

Konsulter som är bereda att trampa upp nya stigar om så krävs och leda våra kunder på rätt sätt till målet.

Intresserad? Kontakta Henrik Ström på henrik.strom@skyeconsulting.se