Skye deltar och håller i seminarium på Maximos användarkonferens på Garpenbergs slott 7 – 8 november. Där kommer vi att tillsammans med Trafikförvaltningen presentera deras mobilitetslösning:

Gör din fältservice mobil – på riktigt
Trafikförvaltningen i Stockholm har som i ett led av sin strävan att jobba mot digitalisering implementerat Maximo som asset management- och UH-system. För att få högt användande och kvalitativ kommunikation med sina underhållsentreprenörer har därför TF och Skye i samarbete skapat ett mobilt gränssnitt.
Att en tekniker som utför service och underhåll i fältet är mobil är ju en självklarhet. Oavsett om det är en egen anställd eller en entreprenör. Men det är inte en lika stor självklarhet att dessa bägge arbetar mobilt integrerat mot ditt Maximo-system. Se en presentation och demo av hur Trafikförvaltningen i Stockholm (SL:s spåranläggningar) mobiliserat sitt anläggningsunderhåll med hjälp av Mobile First och Skye.

Vill du veta mer så kontakta Anders Ladstedt på anders.ladstedt@skyeconsulting.se