Pharmaq

Lyckad ECC migrering till SAP Business Suite for HANA

PHARMAQ är ett av världens ledande läkemedelsföretag som förser vattenbruksindustrin med bland annat injicerbara vacciner för odlad fisk. Genom att förebygga eller behandla sjukdomar, bidrar deras produkter till att förbättra djurens hälsa, miljön samt livsmedelsäkerheten.
För ett företag av denna storlek och med deras behov av att ha rätt beslutsunderlag i sin drift, är det nödvändigt att ha de bästa verktygen. PHARMAQ hade ett behov av att modernisera sina affärsverktyg och uppgradera till sista generationen av SAP-verktyg. Eftersom Skye var tidigt ute med att se fördelarna med HANA-plattformen blev Skye en naturlig samarbetspartner i projektet.
Syftet med projektet var att migrera från SAP ECC till Business Suite for HANA och samtidigt genomföra optimering av processer och automatisera där det var möjligt. PHARMAQ önskade dessutom att modernisera och få ökad effektivitet, bättre kvalitet samt förbättrad användarupplevelse och rapporteringsmöjligheter.
Under 5 månaders tid etablerades en mer översiktlig och mer effektivt utnyttjad serverplattform som möjliggjorde bättre nyttjande av resurser. Det etablerades ett bättre och snabbare system för datavisualisering och realtidsanalyser av data. PHARMAQ följer nu SAP:s Roadmap genom att använda SAP HANA som huvudplattform och säkrar således en enklare väg mot optimering av sin affärsprogramvara. Migreringen som genomfördes av Skye var första steget mot en enklare datamodell baserad på moderna verktyg och ett förbättrat användargränssnitt.