”Med Skye och IBM känner vi oss trygga med att vi kommer nå nya höjder av produktivitet, som stärker vår konkurrensfördel för de kommande åren.”

Jarle Gjøsæther, CEO, Kongsberg Terotech

Kongsberg Terotech

Lyckad implementering av IBM Maximo Asset Management

Kongsberg Terotech är ett ledande företag i service- och underhållsbranschen. Företaget levererar underhållstjänster för industriell utrustning och komponenter, med fokus på flyg- och försvarsindustrin. Konsberg Terotech strävar efter att operera så effektivt som möjligt, men manuella förvaltningsprocesser kan ofta begränsa företagets produktivitet. Därför implementerades, med hjälp av Skye och IBM, IBM Maximo Asset Management för att stärka Kongsberg Terotechs konkurrensfördelar i en globaliserad ekonomi. Skye och IBM genomförde implementeringen med fokus på att automatisera manuella och pappersbaserade uppgifter, samt att leverera arbetsflyt och realtidsdata till användarna genom ett gränssnitt som var anpassat efter användaren. IBM Maximo Asset Management effektiviserar resursanvändning och automatisering av processer och Kongsberg Terotech uppnår nu ökad effektivitet, transparens och kvalitet på service för sina kunder. Prediktiv analys gör också företaget i stånd till att övergå till mer förebyggande underhåll, vilket kommer reducera kostnaderna ytterligare.