”Jag är väldigt nöjd med uppgraderingen av SAP till HANA plattformen. Den nya tekniken ändrar spelplanen helt när det gäller hastighet och tillgång till data i SAP, och kommer ge våra användare stor nytta. Det blir också en viktig hörnsten i det framtida användandet av SAP plattformen i våra retail-kanaler.

Uppgraderingsprojektet har varit utmanande på grund av koordinering med flera andra pågående projekt och det faktum att det har genomförts under vår högsäsong. Projektet levererades nästintill perfekt – det var inga större störningar i våra produktionsmiljöer under eller efter uppgraderingen!

Så ett stort tack till projektteamet med deltagare från Elgigantens IT avdelning och våra partners Einr, Skye och L&T Infotech för ett mycket väl utfört arbete!”

Vänliga hälsningar, Bjørn Dalen, Director of IT Systems and Operations

Elkjøp

Lyckad uppgradering till SAP HANA

Elkjøp är Nordens största återförsäljare av hemelektronik och vitvaror och har över 400 butiker i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grönland och Färöarna. Elkjøp ingick under 2016 ett partnerskap tillsammans med L&T Infotech Ltd för att hantera några av sina IT- och affärsutmaningar. De ville få en enklare IT-miljö, vilket ledde till att man skulle transformera Elkjøps datacenterfunktioner genom att migrera den dåvarande miljön till en IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Elkjøp ville uppgradera sina SAP ERP system till senaste versionen och migrera till SAP HANA, bland annat för att kunna accelerera sina processer och leverera mer business intelligence. För att kunna genomföra projektet kallades Skye in för att leda uppgraderingsprojektet. Migreringen av Elkjøps ECC, BW och SCM-system till SAP HANA genomfördes under fyra månader och projektet uppfyllde kraven på både kvalitet, tid och kostnad. SAP HANA, som är en internminnesplattform, ger slutanvändarna möjligheten att utforska och analysera data i realtid. Det går också mycket snabbare att köra stora rapporter och tillgängliggöra data. Detta har ändrat hur Elkjøp använder sina SAP system och har lett till förbättringar inom områden som t. ex. finans, sälj och inköp. Med SAP HANA som huvudplattform följer Elkjøp nu SAP:s Roadmap och kan enkelt anpassa ny funktionalitet och förbättra lösningen ur ett långsiktigt perspektiv. Migreringen var det första steget på resan mot S/4 HANA for Retail och kommer att ge ytterligare effekter: en förenklad datamodell, fördefinierade operationella rapporter och fördefinierade Fiori appar i en Fiori UX miljö.