Om Skye

Vi på Skye älskar standardsystem. Det bästa vi vet är att få hjälpa våra kunder att realisera sina krav och behov i användarvänliga och långsiktigt kostnadseffektiva standardlösningar. På Skye har vi höga krav på oss själva när det gäller affärsmässighet och professionalitet. Det gör även att vi har höga krav på våra partners. Därför arbetar vi enbart med de bästa standardlösningarna från SAP, IBM och Kofax.

Vi som arbetar på Skye trivs med att arbeta på ett mindre bolag med korta beslutsvägar och stort eget ansvar, men ändå tillhöra en verksamhet som värnar om sina medarbetare. Skye är en värderingsstyrd organisation där vi lägger stor vikt vid hur vi bemöter varandra och våra kunder, hur vi ska agera för att förstå våra kunders förutsättningar och utmaningar samt att vi ska ha en affärsmässig och professionell framtoning.

På Skye tänker vi på vår hälsa, både den fysiska och mentala. Vi uppmuntrar till gemensamma aktiviteter som Göteborgsvarvet, Arbetsplatsklassikern och inte minst konferensresor till spännande platser.

Numera är vi drygt 110 anställda på Skye där majoriteten arbetar i Stockholm, Göteborg och Oslo. Vi har även kontor i Lidköping, Mullsjö och Stord (ligger på norska västkusten). I Sverige är vi drygt 30 anställda.

Skye är en värderingsstyrd organisation

I alla organisationer har man en uppfattning om hur man skall förhålla sig och agera i olika situationer. Hur man uppför sig gentemot andra och varandra. Detta brukar man benämna organisationens kultur, arbetsmetodik, värderingar, etc. Olika organisationer har olika sätt att hantera och arbeta med dessa frågor. I vissa organisationer lägger man mycket liten vikt vid detta och i andra organisationer är man mycket formaliserad. På Skye har vi valt att vara en värderingsstyrd organisation.

I en del organisationer sätter man upp regelverk och guider för hur man skall arbeta. Många gånger är detta ett detaljerat regelverk med regler och guider för hur man skall agera i varje enskild situation. Dessa regler är oftast framtagna under en lång tid och är inte alltid logiska och sammanhängande. Dessutom beskriver de inte hur man skall agera om det saknas en regel för en specifik situation. Ännu mer är dessa regler ofta dåligt utrustade för att klara av att anpassa sig när förutsättningarna förändras. En värderingsstyrd organisation är en organisation som utgår från sina värderingar när man beslutar om vad man skall göra och hur man skall agera. Det betyder att vi på Skye inte behöver skriva några detaljerade regler. Vi är övertygade att medarbetarna på Skye utifrån de värderingar som företaget har är fullt kapabla att själva fatta beslut om hur de skall agera i varje given situation.

På Skye undviker vi att fokusera på organisation. Eller i alla fall en organisation i traditionell bemärkelse. Vi väljer att fokusera på de olika rollerna som vi som anställda har; konsult, VD, säljare, ekonomiansvarig, etc. Som anställd på Skye blandar du en eller flera av dessa roller i ditt arbete. Det viktigaste är att alla vet vilket ansvar man har och vilka roller och ansvar som de andra i bolaget har. Då kan vi jobba effektivt tillsammans och då brukar det där med organisation lösa sig av sig själv. Utan onödiga hierarkier.

Skyes Ledstjärnor

På Skye har vi valt att uttrycka våra värderingar i form av ledstjärnor. En ledstjärna är ett sätt att beskriva en norm, ett ideal, ett mål eller ett föredöme. Således är det något som guidar oss framåt och i en gemensam riktning.

Skye har sju ledstjärnor:

Vi är rådgivare och ger Goda Råd

I vår affärside står det att vi, genom att vara strategiska rådgivare, skall bli kundens naturliga samarbetspartner. Att berätta för någon hur de skall göra är ganska enkelt, men att ge ett gott råd är en annan sak. Ett gott råd är inte bara ett förslag till förändring eller åtgärd. Ett gott råd är något som dessutom har mottagarens allra bästa i åtanke, och som inte utgår ifrån rådgivarens egna intressen. För att kunna ge ett gott råd behöver man känna till mottagarens villkor, behov och förutsättningar och anpassa rådet därefter. Det skapar förtroende hos den man ger råd till och borgar för en långsiktig relation. En person som man fått goda råd av vänder man sig lätt till för ytterligare råd. På Skye är vi alltid öppna för att ta emot frågor om råd. Oavsett om frågan kommer från en kund, en partner eller en kollega. Vi gör alltid vårt bästa för att ge goda råd och använder vårt interna och externa nätverk för att göra det.

Vi förstår kundens förutsättningar och utmaningar

Varje kund har sina unika förutsättningar. Det finns alltid skillnader på ett eller annat plan. Det kan vara att två kunder i samma bransch, med samma produkter, skiljer sig avsevärt. Kanske har de olika kundsegment. De finns kanske i olika geografiska regioner och kanske har de helt olika interna kulturer. Oavsett behöver vi från Skye se och förstå de unika förutsättningar som gäller för just vår kund, och anpassa våra Goda råd och lösningar till dem. Naturligtvis med hjälp av erfarenheter från liknande situationer. Ett råd eller lösning som fungerar väl för en kund kan vara helt förödande hos en annan. Genom att vara nyfikna, ställa många frågor och lyssna noga kan vi bättre förstå kundens unika förutsättningar, och anpassa vårt budskap till kunden. Detta inger stort förtroende för att Skye som leverantör har ett djupt engagemang att ge kunden vårt allra bästa. Det finns alltid ett skäl till att en kund valt att göra på ett visst sätt. Precis som vi på Skye har valt vår väg.

Vi är affärsmässiga och professionella

Som konsult på Skye har vi kunskaper kring hur långsiktig lönsamhet genereras i bolaget. Vi förstår varför vissa relationer är bra affärer och andra är sämre affärer. Att vara affärsmässig betyder att vi alltid kommer ihåg, att i botten av alla relationer till våra kunder och partners, ligger en affärsmässig överenskommelse. Det är i första hand den som skall leda oss i vad och hur vi levererar till kunden. Det är ett professionellt beteende. Affärsmässighet betyder också att vi som Skye’s representanter är duktiga på att identifiera nya affärsmöjligheter och göra vårt bästa för att hjälpa till att stänga en affär, det gynnar i slutänden både Skye och kunden. Att vara professionell i sin yrkesroll betyder att man uppför sig oklanderligt. Vad det betyder är inte alltid helt självklart. Det är olika beroende på situation och kund. Men generellt betyder det till exempel att vi är pålästa, kommer i tid, håller vad vi lovar, jobbar effektivt och slösar inte med kundens tid, vi är lojala och noga med hur vi kommunicerar. Helt enkelt att bemöta andra som vi själva vill bli bemötta.

Vi utövar det Goda Värdskapet

Att utöva ett gott värdskap betyder att man gör allt för att få andra att känna sig sedda och betydelsefulla. Det räcker det inte bara med att hälsa någon välkommen utan också att den man välkomnar bli väl omhändertagen. Att vi i bästa möjliga mån försöker betjäna våra kunder och se helheten i deras situation och behov. Värdskapet utövas med tät och intresserad dialog. En god värd som är omhändertagande och visar omtänksamhet gör kunden trygg att överlämna ansvaret till dig. Omtänksamhet skall vara en reflex hos varje god värd.

Till sist måste vi också komma ihåg vikten av att leverera värdskap med kunskap om vad som levereras.

Vi är kostnadsmedvetna

När vi är kostnadsmedvetna är vi noggranna med hur vi hanterar Skyes pengar. Vi förstår hur kostnader påverkar resultatet och hur vi minimerar kostnaderna. Det betyder till exempel att vi väljer kostnadseffektiva sätt att resa, inte är för vidlyftiga vid representation eller köper för dyrt arbetsmaterial. Men vi är också medvetna om när det är läge att ta kostnader. Det kan vara att välja en dyrare resa för att komma fram tidigare och på det sättet kunna fakturera mer tid. Eller så kan det vara att vara frikostig när en kund eller partner behöver det.

När det gäller att ta kostnader för Skye ska vi tänka som om det var våra egna pengar.

”- Är det rimligt att Skye bekostar det här?”

Vi tänker på vår hälsa

När vi mår bra gör vi ett bra jobb. Det råder det ingen tvekan om. Och för att må bra måste man ta hand om sin hälsa. I alla aspekter. Både den fysiska och den mentala hälsan. På Skye vill vi uppmuntra och stötta alla att motionera regelbundet på sina egna villkor. Att tänka på sin hälsa betyder att även om vi ibland måste jobba hårt under stressiga förhållanden, så inser vi det viktiga i att känna av kroppens signaler och ta de vilopauser som kroppen och knoppen behöver. Ibland kan det vara svårt att själv se och känna hur man mår. Då är det viktigt att vi som kollegor finns där och uppmärksammar varandra vid tecken på ohälsa. Det kan också vara skönt att få umgås med sina kollegor under enklare former. Därför försöker vi så ofta som möjligt tid till att hitta på något kul med kollegorna. Det kan till och med vara att resa bort ett tag tillsammans. Det stärker eoss som bolag och skapar kollegiala nätverk.

Vi tar ett socialt ansvar

När det går bra för Skye skall vi dela med oss av framgången. Vi har stolthet i att kunna hjälpa personer och organisationer att eventuellt göra världen lite bättre. Detta sociala engagemang har en helt altruistisk drivkraft. Det betyder att vi är lyhörda för kollegor, både hos Skye och hos andra, som kan behöva vår hjälp. Att ta ett socialt ansvar innebär också att vi tänker på miljön. Att alltid försöka göra de mest miljövänliga valen är självklart.