Vi älskar SAP!

SAP är mytomspunnet. Sitter man på en middag och berättar att man arbetar med SAP så hamnar man snart i försvarsställning. SAP har ett rykte i Sverige som är utmanande. Det är i högsta grad oförtjänt tycker vi på Skye.

Vi älskar SAP för att det är världens bästa helintegrerade affärsprocessplattform. Vi älskar SAP så mycket så att vi är med och diskuterar nya lösningar och licensfrågor ända uppe i SAP:s koncernledning. Kärlek kan vara svårt. Vi blir så förtvivlade när vi ser hur verksamheter misslyckas med sina standardsystemprojekt. Vi blir så förtvivlade när vi ser hur verksamheter sitter fast i sönderanpassade standardlösningar som är väldigt kostsamma att förvalta. Vi blir så förtvivlade när vi ser hur man gör våld på standardsystemets natur genom att anpassa sönder det.

Vi kan SAP utan och innan. Vi vet hur man ställer rätt frågor. Vi vet hur man formulerar en verksamhets krav och behov på rätt sätt. Vi vet hur man ska genomföra ett SAP-projekt på rätt sätt för att få en långsiktigt kostnadseffektiv förvaltningsbar lösning.

Låt inte vår kärlek vara obesvarad. Kontakta oss om du behöver rådgivning kring din SAP-relation.
Gå till SAP:s hemsida för mer information om SAP:s produktutbud.

Även som inbiten SAP-nörd kan det vara svårt att hänga med i det höga utvecklingstempo SAP har. SAP leder utvecklingen på många områden. I de fall de inte gör det köper SAP upp konkurrerande produkter för att komplettera sina egna lösningar. På Skye är vi måna om att hela tiden hålla oss i framkant och förstå SAP:s produktstrategi och idéer om vad som krävs för att man ska ha bäst förutsättningar att leverera bra resultat i en konkurrensutsatt omvärld.

Kärnan i SAP:s affärsprocessplattform är det vi kallar ERP (Enterprise Resource Planning). Fast det vill ingen nästan prata om längre i digitaliseringens tidevarv. Men vi på Skye vet att varje företags framgång bygger på att basprocesserna är på plats. Att få orderprocessen, inköpsprocessen, produktionsprocessen och logistiken att fungera effektivt är fortfarande en utmaning för de flesta. Att dessutom få rätt i bokföring, redovisning och rapporter utan alltför omfattande handpåläggning är fortfarande en utopi för många.

På Skye älskar vi basprocesserna. Vi älskar att förbättra lagerhanteringen, materialförsörjningen, effektivisera inköpen och öka kvaliteten på prognoserna. Detta som några exempel. Vi älskar att ta fram grymma användargränssnitt, att arkivera eller att sätta upp en fungerande ärendehantering. Detta som några exempel.
När detta är på plats så ska vi hjälpa er med digitaliseringen…