Vi älskar SAP!

SAP är mytomspunnet. Sitter man på en middag och berättar att man arbetar med SAP så hamnar man snart i försvarsställning. SAP har ett rykte i Sverige som är utmanande. Det är i högsta grad oförtjänt tycker vi på Skye.

Vi älskar SAP för att det är världens bästa helintegrerade affärsprocessplattform. Vi älskar SAP så mycket så att vi är med och diskuterar nya lösningar och licensfrågor ända uppe i SAP:s koncernledning. Kärlek kan vara svårt. Vi blir så förtvivlade när vi ser hur verksamheter misslyckas med sina standardsystemprojekt. Vi blir så förtvivlade när vi ser hur verksamheter sitter fast i sönderanpassade standardlösningar som är väldigt kostsamma att förvalta. Vi blir så förtvivlade när vi ser hur man gör våld på standardsystemets natur genom att anpassa sönder det.

Vi kan SAP utan och innan. Vi vet hur man ställer rätt frågor. Vi vet hur man formulerar en verksamhets krav och behov på rätt sätt. Vi vet hur man ska genomföra ett SAP-projekt på rätt sätt för att få en långsiktigt kostnadseffektiv förvaltningsbar lösning.

Låt inte vår kärlek vara obesvarad. Kontakta oss om du behöver rådgivning kring din SAP-relation.
Gå till SAP:s hemsida för mer information om SAP:s produktutbud.

SAP som affärsprocessplattform

Även som inbiten SAP-nörd kan det vara svårt att hänga med i det höga utvecklingstempo SAP har. SAP leder utvecklingen på många områden. I de fall de inte gör det köper SAP upp konkurrerande produkter för att komplettera sina egna lösningar. På Skye är vi måna om att hela tiden hålla oss i framkant och förstå SAP:s produktstrategi och idéer om vad som krävs för att man ska ha bäst förutsättningar att leverera bra resultat i en konkurrensutsatt omvärld.

Kärnan i SAP:s affärsprocessplattform är det vi kallar ERP (Enterprise Resource Planning). Fast det vill ingen nästan prata om längre i digitaliseringens tidevarv. Men vi på Skye vet att varje företags framgång bygger på att basprocesserna är på plats. Att få orderprocessen, inköpsprocessen, produktionsprocessen och logistiken att fungera effektivt är fortfarande en utmaning för de flesta. Att dessutom få rätt i bokföring, redovisning och rapporter utan alltför omfattande handpåläggning är fortfarande en utopi för många.

På Skye älskar vi basprocesserna. Vi älskar att förbättra lagerhanteringen, materialförsörjningen, effektivisera inköpen och öka kvaliteten på prognoserna. Detta som några exempel. Vi älskar att ta fram grymma användargränssnitt, att arkivera eller att sätta upp en fungerande ärendehantering. Detta som några exempel.
När detta är på plats så ska vi hjälpa er med digitaliseringen…

SAP som realtidsplattform

Grundtanken med SAP:s lösningar är att integrera en verksamhets samtliga processer i ett standardsystem och kunna få ut all information i realtid. Detta har fram tills för några år sedan varit en sanning med modifikation. Med SAP:s nya HANA-lösning har prestandan för SAP:s applikationer blivit fantastiskt bra. Numera är ordet realtid verkligen sant. Det kan skapa möjligheter som är väldigt spännande för de flesta verksamheter.
SAP HANA är en så kallad internminnesplattform. Det betyder i korta ordalag att man lagrar och hämtar data från internminnet. Även fast man hanterar mycket stora transaktionsmängder kan man utföra alla uppgifter i mycket hög hastighet.
Skye har hjälpt ett antal kunder med att migrera sina befintliga SAP-lösningar till HANA. Kontakta oss så berättar vi gärna hur vi gjort det.

SAP som moln-lösning

Numera kan man köpa de flesta av SAP:s lösningar som en molntjänst. Att köpa en tjänst (det vill säga tillgång till en applikation) via molnet innebär att man slipper köpa servrar och databaser och installera dessa i en datahall. Man får tillgång till applikationen via internet. Dygnet runt och var du än är. Det innebär oftast också att man hyr applikationen på ett 3- eller 5-årsavtal. Det finns både för- och nackdelar med detta. Så klart.
På Skye har vi en grym insikt i dessa för- och nackdelar. Det som kan vara fördel för en verksamhet kan vara en stor nackdel för en annan verksamhet. Molnlösningar skiljer sig inte från andra lösningar. Det gäller att se till applikationens hela livslängd, passform, integrationer, kostnader och alla andra aspekter som man behöver ta hänsyn till. Allt för att få långsiktigt kostnadseffektiv förvaltningsbar lösning.

SAP som analysplattform

En av de stora fördelarna med den helintegrerade affärsprocessplattformen är ju möjligheten att kunna analysera och prognostisera. I realtid. Hur går det just nu? Hur går det imorgon (vill vi alla inte få veta det…)?
När vi fått basprocesserna på plats och vi har koll på vår data, ja då är möjligheterna oändliga med SAP:s programvaror för omvärldsanalyser, prediktiva analyser och prognostisering.
På Skye är vi vassa på att skapa rätt rapporter och prognosunderlag. Men det räcker inte. Vi ser även till att ställa rätt frågor för att få rätt lösningar på verksamhetens behov av rätt uppföljning. Vilka KPI:er (Key Performance Indicators), varför, när, hur och till vem?
Kontakta oss på Skye så hjälper vi dig med detta.