KOFAX

Skye har genom åren levererat lösningar för datafångst och automatisering av finansiella processer till mer än 20 företag. Skye är experter på att effektivisera dokumentflöden, attestflöden eller andra godkännandeflöden.

Gå till KOFAX hemsida

Att automatisera ett dokumentflöde innebär att du får mer effektiva processer och säkrar att data blir korrekt behandlad. Ett exempel på detta (och som Skye är väldigt duktiga på) är elektronisk fakturahantering som innebär att sena betalningar, försvunna fakturor eller en besvärlig fakturahantering kan ersättas med en smidig automatiserad lösning som förbättrar både de interna processerna och relationerna med kollegor (!) och leverantörer.

Skye har länge levererat system baserat på verktyg som Readsoft Invoices, som många menar är marknadens främsta lösning för automatiserat dokumentflöde.

Läs mer om Readsofts marknadsledande verktyg:

http://www.lexmark.com/en_us/solutions/financial-process-automation/solutions/erp-integration/automation-for-sap.html