KOFAX

Skye har genom åren levererat lösningar för datafångst och automatisering av finansiella processer till mer än 20 företag. Skye är experter på att effektivisera dokumentflöden, attestflöden eller andra godkännandeflöden.

Gå till KOFAX hemsida

Automatisera med Readsoft (numera Kofax)

Att automatisera ett dokumentflöde innebär att du får mer effektiva processer och säkrar att data blir korrekt behandlad. Ett exempel på detta (och som Skye är väldigt duktiga på) är elektronisk fakturahantering som innebär att sena betalningar, försvunna fakturor eller en besvärlig fakturahantering kan ersättas med en smidig automatiserad lösning som förbättrar både de interna processerna och relationerna med kollegor (!) och leverantörer.

Skye har länge levererat system baserat på verktyg som Readsoft Invoices, som många menar är marknadens främsta lösning för automatiserat dokumentflöde.

Läs mer om Readsofts marknadsledande verktyg:

http://www.lexmark.com/en_us/solutions/financial-process-automation/solutions/erp-integration/automation-for-sap.html

Readsoft som molnlösning

ReadSoft Online är en flexibel och automatisk lösning för leverantörsfakturor. Den molnbaserade lösningen integreras sömlöst med en rad ERP-system och andra specialsystem. Processen baseras på att fakturor först scannas och sedan laddas upp manuellt eller skickas direkt till ReadSoft Online. Verifiering utförs av slutanvändaren men kan också levereras som en tjänst. Efter att fakturan har bekräftats blir den automatiskt kopplad mot ett användarvänligt attestflöde.

Läs mer om Readsoft:

http://www.lexmark.com/en_us/solutions/financial-process-automation/solutions/document-process-automation.html