Vi är aldrig slutsålda

Det låter som ett citat från väskdängaren från hel…. Men det finns faktiskt ett stort allvar i det citatet.
Skyes viktigaste uppgift är att kunna erbjuda rätt konsult till rätt uppgift och till rätt pris för att kunna lösa dina krav och behov. Det gör vi med Skyes egna medarbetare eller så tar vi hjälp från vårt omfattande nätverk.
Vi på Skye som hjälper våra kunder att få rätt konsult har alla över 20 års erfarenhet av att göra detta. Vi har detta i vårt dna och vi är riktigt duktiga på att vaska fram rätt kandidat.

Detta gör vi på Skye

Experter

– Vad är problemet?

Vi hjälper dig med att ställa rätt frågor för att på så sätt hitta rätt kandidat till ditt uppdrag.

Projekt

– Vilken effekt vill ni uppnå?

Vi har erfarenhet av att utvärdera, upphandla, implementera och förvalta standardsystem.

Förvaltning

– Kostnad, kvalitet eller tid?

Vi förvaltar applikationer med seniora konsulter som effektivt hanterar inkomna ärenden.

Vi är uppdaterade på nya lösningar

Att mobilisera för mobilitet

Skye kan mobilitet! Vi har genomfört mer än 20 projekt där vi hjälpt våra kunder att effektivisera en process eller funktion med hjälp av en mobil lösning. Vi har mobiliserat underhållsprocessen, säljorderprocessen, rapporter, tidrapportering, etc. Skye arbetar med mobilitetslösningar från SAP, IBM och Neptune.

Mer om varför mobilitet kan vara effektivt

Sedan iPhone lanserades av Apples VD Steve Jobs 2007 har utvecklingen varit enorm. Vi sköter idag de flesta tjänsterna via våra mobiler eller andra enheter som är lätta att bära med sig. Vi kan helt enkelt göra det mesta var vi än befinner oss.

Skye har hjälpt många företag att utnyttja sin potential inom området mobilitet. Helst börjar vi med en strategisk analys av vilka system och arbetsprocesser som en mobil lösning kan göra en skillnad för.
Det handlar inte om att tillhandahålla all information, utan snarare att kunna erbjuda relevant information så att du och dina medarbetare ska kunna göra det ni önskar, och samtidigt förse er med information som ni inte visste att ni behövde.
Skye har mer än 15 års erfarenhet av mobila lösningar och hjälper gärna ditt företag med att se vilka möjligheter som finns för just er. Det handlar om att spara tid och pengar, och framförallt att lägga tiden på det som är viktigt; er kärnverksamhet.
Skye använder standardmodeller för kartläggning, analys och projektgenomföring så att du får förutsägbarhet genom hela processen. Vi erbjuder produkter som:

  • MobileFirst Foundation från IBM
  • SAP Mobile Platform
  • SAP Fiori
  • Neptune Software

Vägledning för er väg framåt

Att genomföra en roadmap för sin IT-verksamhet kan vara svårt och omfattande. Det gäller att ställa rätt frågor. Detta med avseende på verksamheten, processerna, applikationerna, systemen och infrastrukturen. På Skye tar vi ett helhetsgrepp och genomlyser samtliga områden.

Mer om hur vi gör en roadmap

Vi gör detta genom en väl genomarbetad workshop-metodik. Vi lägger stor vikt vid att vi samlar rätt människor (från Skye, men framför allt från er som kund) i varje enskild workshop. Vi har ett tydligt syfte med varje aktivitet och givetvis sätter vi upp givna mål för varje workshop.
För att lyckas generera en genomarbetad roadmap krävs en hel del förberedelsearbete. Vi genomför inga workshops innan vi noggrant kartlagt varje område så att vi från Skye förstår och kan leverera på förväntningarna.
Skye sammanställer ett underlag där vi grupperar, strukturerar och prioriterar aktiviteterna. Vi genomför även en konsekvensanalys för den föreslagna roadmap:en.

Användbarhet eller User Experience (UX)

Det är med stor glädje som vi SAP-nördar äntligen har fått möjlighet att leverera användarvänliga användargränssnitt för SAP:s produkter. Det är något som vi längtat efter länge och när SAP lanserade Fiori 2013 kastade vi på Skye oss över detta. Nu har vi, utöver vårt stora engagemang för detta, genomfört ett flertal Fiori-projekt och med detta lärt oss väldigt mycket.

Mer om hur vi tar fram en UX-strategi

Vi har förstått att det finns väldigt många parametrar att beakta för att få rätt användbarhet och det gäller att balansera krav, behov, teknik och inte minst design.
Skye har en metodik för att ta fram en genomarbetad UX-strategi. Naturligtvis ser vi gärna att vi får delaktiga i realiseringen av den också. Huvudaktiviteterna i en UX-strategi består av att gå igenom och kartlägga:

  • Tekniska förutsättningar och säkerhet
  • Användardrivna behov
  • Alternativa tekniker för användbarhet
  • Tydliggöra avgränsningar, omfattning och design
  • Genomförande (hur, när, var, vem och varför)
  • Ta fram en prototyp (Proof of Concept eller PoC)

Bäst underhållsprocess med IBM Maximo

Skye kan underhållsprocessen riktigt bra. Både i IBM:s Maximo-lösning och i SAP:s integrerade underhållslösning (SAP PM). Bägge produkterna har sina för- och nackdelar, men kort sammanfattat så rekommenderar vi IBM:s Maximo-lösning om man har en underhållstung verksamhet och/eller om underhållsprocessen är verksamhetens kärnprocess.

Mer om IBM Maximo

IBM Maximo är en heltäckande lösning för hantering av alla typer av tillgångar (assets), drift och underhåll. IBM har under de senaste åren även tagit fram branschanpassade Maximo-lösningar (s k best practice-lösningar) för flera olika branscher. Naturligtvis finns det även förberedda gränssnitt för att kunna genomföra anläggningsunderhållet med mobila enheter.
IBM investerar väldigt mycket i sin Maximo-produkt, inte minst för att kunna hantera stora mängder data från sensorer, givare och andra omkringliggande system (läs Internet of Things, IoT). Detta för att än mer effektivisera underhållet och alltmer arbeta med förutsägbart (predikitivt) underhåll. Detta blir väldigt spännande när man ser möjligheterna med att integrera Maximo med Watson…
Skye har 15 års erfarenhet av att använda IBM:s produkter till att utveckla lösningar inom underhåll och drift baserat på förberedda mall-lösningar (s k best practice). Detta inkluderar även att utnyttja IoT-plattformen till att ta fram lösningar för prediktivt underhåll och analysverktyg som ger dig full insikt i dina anläggningars tillstånd.

Lösningar

För att hitta rätt lösning måste man börja med att ställa rätt frågor. För att kunna ställa rätt frågor behöver man kunna formulera sina krav, behov och problem på rätt sätt.

”Lösningen av ett problem ändrar problemets natur” – John Peers

Att välja att lösa sin verksamhets affärsprocesser med ett standardsystem är inte enkelt. Det är faktiskt så att det riktigt svårt.
Vi på Skye kan och förstår standardsystemens natur i grunden och vi är fenor på att förstå våra kunders krav och behov så att vi kan ställa rätt frågor och med det vara med och realisera långsiktigt kostnadseffektiva lösningar. På Skye arbetar vi bara med de bästa standardsystemen från SAP, IBM och Kofax (tidigare Readsoft).

SAP

SAP är mytomspunnet. Sitter man på en middag och berättar att man arbetar med SAP så hamnar man snart i försvarsställning. SAP har ett rykte i Sverige som är utmanande. Det är i högsta grad oförtjänt tycker vi på Skye.

IBM

Skye Norge har under många år levererat fantastiska lösningar baserade på IBM:s produkter. Det är framför allt inom service- och underhållsplattformen Maximo som vi genomfört många lyckade projekt. Skye Norge har gjort det så bra att man blev Årets IBM-partner 2015.

KOFAX

Skye har genom åren levererat lösningar för datafångst och automatisering av finansiella processer till mer än 20 företag. Skye är experter på att effektivisera dokumentflöden, attestflöden eller andra godkännandeflöden.

Det Goda Rådet

Vi utmanar dig och hela din verksamhet

Du kommer vilja kasta ut oss genom fönstret. Inte bara en gång, utan flera gånger varje dag. Vi är nämligen sjukt jobbiga. Ifrågasätter allt. Hela tiden. Vrider och vänder på dina processer och din verksamhet tills du blir galen.