Kontakt

Skyes primära kontaktpersoner består av 5 personer, där var och en har runt 20 års erfarenhet av SAP och IBM i små och stora organisationer. Samtliga har själva certifieringar inom SAP:s applikationer och en mycket stor erfarenhet av att rådge sina kunder för att uppnå bästa långsiktigt kostnadseffektiva lösning.

Anders Frost

Anders Frost

VD för Skye Sverige

+46 725 400 902
anders.frost@skyeconsulting.se

Har arbetat med SAP sedan 1998. Har arbetat med kundrelationer och företagsutveckling sedan dess på ett mycket framgångsrikt sätt. Har ett omfattande nätverk av underkonsulter och en enorm förmåga att hitta rätt kompetensprofil för att lösa sina kunders kompetensbehov.

Anders Ladstedt

Anders Ladstedt

Säljchef för Skye Sverige

+46 730 961 928
anders.ladstedt@skyeconsulting.se

Har arbetat med standardsystem (SAP och IBM) sedan 1998. Anders har omfattande erfarenhet av att förstå sina kunders krav och behov och hitta rätt lösningar och konsulter för effektiva standardsystemimplementationer. Det avser allt från rådgivning till kunder för förstudier, implementation och till förvaltning.

Patrik van Odijk

Patrik van Odijk

Konsultchef SAP Göteborg

+46 768 424 262
patrik.vanodijk@skyeconsulting.se

Senior konsult och arkitekt. Har arbetat med SAP sedan 1995. Är en erfaren arkitekt som leder förstudier, pilotprojekt och går in som kvalitetsgranskare för att säkra kvalitativa leveranser. Har en omfattande erfarenhet av att arbeta med stora, komplexa organisationer och lotsa dem rätt.

Per Högberg

Per Högberg

Senior konsult och arkitekt

+46 705 138 208
per.hogberg@skyeconsulting.se

Arbetat med SAP sedan 1998. Har arbetet i styrelsen för SAPSA sedan 2002 och är ansvarig för de internationella kontakterna med SUGEN och SAP:s ledning. Är djupt involverad i SAP:s strategi och utveckling och driver dessa frågor för användarföretagens räkning.

Henrik Ström

Henrik Ström

Konsultchef SAP Stockholm

+46 705 850 053
henrik.strom@skyeconsulting.se

Konsultchef för SAP-enheten i Stockholm. Har arbetat med SAP sedan 1997. Har arbetat inom utveckling och integration. Har haft olika roller inom sälj och ledning. God förståelse av affärssystem och integrationer i allmänhet och SAP i synnerhet. Lång erfarenhet av att vara rådgivare till kunder.