För 2017 har vi valt att lämna Skyes bidrag till Läkare Utan Gränser som gör ett fantastiskt och mycket viktigt arbete.

Skye deltar och håller i seminarium på Maximos användarkonferens på Garpenbergs slott 7 – 8 november. Där kommer vi att tillsammans med Trafikförvaltningen presentera deras mobilitetslösning:

Gör din fältservice mobil – på riktigt
Trafikförvaltningen i Stockholm har som i ett led av sin strävan att jobba mot digitalisering implementerat Maximo som asset management- och UH-system. För att få högt användande och kvalitativ kommunikation med sina underhållsentreprenörer har därför TF och Skye i samarbete skapat ett mobilt gränssnitt.
Att en tekniker som utför service och underhåll i fältet är mobil är ju en självklarhet. Oavsett om det är en egen anställd eller en entreprenör. Men det är inte en lika stor självklarhet att dessa bägge arbetar mobilt integrerat mot ditt Maximo-system. Se en presentation och demo av hur Trafikförvaltningen i Stockholm (SL:s spåranläggningar) mobiliserat sitt anläggningsunderhåll med hjälp av Mobile First och Skye.

Vill du veta mer så kontakta Anders Ladstedt på anders.ladstedt@skyeconsulting.se

Som vanligt är Skye väldigt aktiva på SAP:s användarkonferens SAPSA som går av stapeln 6-7 november på Clarion Hotel på Arlanda. Vi kommer bland annat diskutera och presentera följande:

Blockchain – en unik sanningskälla för hela värdekedjan. Stephan Nilsson från Skye beskriver de fantastiska möjligheter som finns med Blockchain och inte minst hur man integrerar med SAP. Missa inte detta. Måndag 15:00 – 15:20.

Lärande maskiner och lärande processer –  hur kan det möjliggöras genom att skapa kognitiva applikationer baserat på IoT, HANA Cloud Platform och IBM Watson? Lär er mer om detta av Fredrik Larsson och Johan Strömbom på tisdag 11:20 – 11:40.

Sedan är vi genom Per Högberg aktiva i ett antal seminarier och workshops.

Hjärtligt välkomna på ett glas vin och lite ost i Skyes monter på måndag eftermiddag. Vi ses!

Med snart 40 medarbetare i Sverige och ett nytt kontor på Saltmätargatan 19A i Stockholm så är det mesta på plats inför 2018. Det som vi spänt ser fram emot är alla befintliga och nya kundkontakter, intressanta uppdrag och utmanande projekt.

Det vi behöver är dock ännu fler framåtlutade och engagerade medarbetare som vill bidra till våra kunders utveckling. Vi drar oss inte för att utmana våra kunder och vända ut och in på deras problem och behov för att vässa deras verksamheter så långt det är möjligt med SAP och IBM som verktyg.

Konsulter som är bereda att trampa upp nya stigar om så krävs och leda våra kunder på rätt sätt till målet.

Intresserad? Kontakta Henrik Ström på henrik.strom@skyeconsulting.se

Ordet digitalisering är idag ett ord som kan betyda allt eller inget. Leonardo är också ett sådant ord, och de hör ihop på många vis.
SAP har samlat de områden som ofta är synonyma med digitalisering, under ett gemensamt namn. Detta för att på ett enklare sätt också markera att för den genomgripande digitaliseringen så är det många tillkommande funktioner som vi idag inte använder så mycket.
Det finns alltså inte någon speciell modul i SAP som är Leonardo, eller för den delen en speciell licens som täcker allt som finns under Leonardohatten. Det innebär också att i likhet med digitalisering så berör Leonardo de flesta av våra affärsprocesser, även om vi inte vet om det. Just för att vi inte vet allt om den digitala framtiden, är det riktigt smart att kika in under Leonardohatten för att upptäcka morgondagens möjligheter och dagens möjliggörare.

Huvudkomponenter i Leonardo idag:

– IoT, Internet of Things, eller sakernas internet. Hur sensorer och givare på olika ställen kan rapportera in en status eller ett behov. Allt från sensorer som säger att det är soligt, och då kör ut markiser, såvida det inte blåser för mycket eller är en dag då ingen är på kontoret. Men också samtidigt kan rapportera behov av service då markisen går trögt, och på det sättet automatiskt generera ett servicebehov i SAP PM.

– AI – Artificiell Intelligence eller Machine Learning. Istället för att programmera regler, så lär sig systemen att ”när ett godsmottag kommer från Kalle AB, så är det alltid extra kontroll och skall läggas i spärrat gods”. Detta gör att vi får direkta förslag inledningsvis av systemen om en lämplig action i ett visst läge, för att senare bara göra det helt automatiskt. Oändliga möjligheter som vi har svårt att överblicka.

– Analytics. Då vi samlar på oss mera data, inte minst via IoT så blir analyserna än viktigare, och när analyserna kan kombineras med AI så blir AI än mera effektivt. ”När lagernivåerna passerar gräns 72, så initieras en omplanering för att förhindra ytterligare ökning, baserat på försäljningsprognosen som har indikatorer sammankopplade med väderprognosen”

– Big Data. Genom att kombinera min egen skapade data, med andras data skapas nya möjligheter. Men även att hantera min egen data som en tillgång som jag kan sälja, eller tillhandahålla till mina kunder och leverantörer – eller varför inte en helt ny kund som bara köper data som kommer från ”mina IoT-sensorer på lastbilarna som kör vår varor inom Stockolmsregionen under soliga dagar då det befinner sig mer än 3000 personer på T-centralen klockan 11:00”.

– Blockchain – blockkedjor. Genom Blockchain har det skapats en loggbok likt det som vi tidigare hade med Notarius Publicus och Inrikes Tidningar (om någon kommer ihåg detta…). Att skapa uppgifter som ingen kan ändra eller manipulera, och som är helt säkert (detta låter omöjligt – men det är just därför som Blockchain är så spännande). Samtidigt möjliggör Blockchain överföring av kontrakt och pengar mellan personer och företag på ett nytt sätt till en bråkdel av dagens kostnader, men till en mycket högre säkerhet.

– Design Thinking. Det som ingår i Leonardo är inte komponenter som vi idag har överallt i våra SAP-system eller i våra affärsprocesser, därför behöver man verkligen tänka utanför boxen, och finna morgondagens möjligheter i de nya teknikerna. Genom att använda metodiken Design Thinking, som är ett väl beprövat arbetssätt, så ges vi möjlighet att försöka se ”runt hörnet” så att vi har bättre förutsättning att ”fånga morgondagen” – ”Cras Capere”

Per Högberg

Under sensommaren och början på hösten så börjar ytterligare 5 seniora SAP-konsulter på Skye. Vi växer rejält i Göteborg med tre riktigt seniora medarbetare och med ytterligare två medarbetare i Stockholm.

”- Vi upplever just ett väldigt stort intresse för Skye både från kunder och från intresserade konsulter. Det är naturligtvis stimulerande att vi når ut med våra erbjudanden och vad vi är för bolag. Skye fortsätter att växa samtidigt som vi är väldigt måna om att behålla vår kultur och se till våra kunders bästa säger Anders Ladstedt, VD på Skye.”

I Cinodes genomgång av den svenska konsultmarknaden (Konsultkollen 2017) har Skye den näst snabbaste tillväxten av cirka 190 granskade konsultbolag. Ser man till organisk tillväxt är Skye det konsultbolag som har den bästa tillväxten av samtliga konsultbolag.

Fredrik Säfström har valt att börja på Skye. Fredrik kommer närmast från FSVIT.

”- Fredrik flyttade hem från USA i våras efter att ha arbetat för MRO och sedermera IBM i 20 år. Under dessa år i USA har Fredrik inhämtat en djup kunskap kring Maximo. Fredrik styrkor är framför allt kring anpassningar i Maximo och hans kompetens inom Java, XML, JSON, SQL, IOT, Cloud services, WebSphere, WebLogic, DB2 och Oracle. Vi är väldigt glada för att Fredrik valt att börja på Skye säger Anders Ladstedt, VD på Skye.”

För mer information:
Anders Ladstedt mobil direkt: +46 730 961 928
anders.ladstedt@skyeconsulting.se

Skye expanderar och öppnar nu upp kontor i Lidköping. Det skall vi ju naturligtvis fira med en rejäl inflyttningsfest den 31e Augusti.

Anmälan till inflyttningsfesten den 31e Augusti görs till Patrik van Odijk

Blockchain – vad är det egentligen? Stephan Nilsson från Skye förklarar vad Blockchain-tekniken kan innebära för våra SAP-system och dess affärsprocesser.

Läs mer