Det Goda Rådet

Vi utmanar dig och hela din verksamhet

Du kommer vilja kasta ut oss genom fönstret. Inte bara en gång, utan flera gånger varje dag. Vi är nämligen sjukt jobbiga. Ifrågasätter allt. Hela tiden. Vrider och vänder på dina processer och din verksamhet tills du blir galen. Det kan bli så att vi föreslår vi lösningar som du inte bett om, men som vi tror löser dina problem på ett smartare, mer effektivt och framtidsorienterat sätt. Det är ju så lätt att bli hemmablind och att acceptera invanda mönster och processer. Det är också lätt hänt att man stirrar sig blind på ett isolerat problem. Därför ser vi det som vår uppgift att se dina problem ovanifrån och med ett nytt fräscht objektiv. Vi tar helt enkelt ett helhetsgrepp och vrider om tills det svider ordentligt. Det är först då sanningen kommer fram.
Vi vill inte bara vara din SAP-konsult. Vi vill vara din strategiska processförbättringspartner inom SAP som ger dig goda råd och vägledning när och där du behöver det. Det är så vi kan hjälpa dig att skapa det bästa tänkbara processtödet för din verksamhet. Idag och imorgon. Vi kallar vårt arbetssätt för Det Goda Rådet.

Vi får din verksamhet att rulla långt in i framtiden

Tänk om allt du köper ska designas av dig. Kläder, mat, elektronik, tjänster etc. Det vore fantastiskt, men vansinnigt dyrt och opraktiskt. Som tur är bygger de flesta produkter och tjänster på standardisering, paketering och återanvändning. Utom affärsprocessplattformen. Här realiseras nya funktioner och processflöden ofta genom egen utveckling och skräddarsydd anpassning. Det resulterar i omfattande investeringar, långa utvecklingstider samt en krävande och kostsam förvaltning.
På Skye arbetar vi istället med standardiserade och paketerade helhetslösningar. Vi försöker, så långt det är möjligt, att undvika anpassningar. Det gör vi för att uppnå optimal leveranseffektivitet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet.

Vi ser din verksamhet som ett klockverk

De flesta företag och organisationer har väldigt komplexa processflöden där det ofta är svårt att se interna processberoenden och orsakssamband. Som namnet Skye antyder väljer vi att studera våra kunders verksamheter, behov och problem ur ett helikopterperspektiv. Det ger oss möjlighet att skapa träffsäkra nulägesanalyser där allt från detaljerade processflöden och teknikstöd till slutanvändare ingår. På detta sätt kan vi se hur de olika kuggarna i din verksamhet passar ihop och om något kugghjul saknas eller släpar efter. Med det här angreppssättet levererar vi lösningar och råd som får hela din verksamhet att fungera som ett klockverk och prestera bättre. Utan avbrott.

Vi kan din verksamhet

Din verksamhet är helt unik, men din affärslogik är förmodligen inte det. Tjänster och produkter ska beställas, levereras, betalas och tas betalt för. Processerna bakom affärstransaktionerna kan se olika ut, men logiken är snarlik oavsett vilken bransch du verkar i. Vi har lång erfarenhet av att införa och anpassa SAP-lösningar i många olika typer av verksamheter i snart sagt alla branscher. Chansen är därför stor att vi stött på processer, förutsättningar, problem och utmaningar som liknar dina tidigare. Med vår breda erfarenhet och spetsiga kompetens vet vi hur en process, med rätt IT-stöd, trimmas optimalt för just din verksamhets förutsättningar.

Vi förstår dina användare

Vi vill alltid arbeta nära slutanvändarna när vi anpassar och inför nya systemlösningar. Helst vill vi sitta tillsammans med dem under hela projektet. Det skapar hög projekteffektivitet och vi slipper utveckla lösningar och gränssnitt som inte faller användarna i smaken. De lösningar som vi föreslår syftar till att skapa så hög effektivitet och verksamhetsnytta som möjligt. Därför är det helt avgörande för lösningens framgång hur användarna ser på förändringen och om de gillar gränssnitten och de nya funktionerna.

Vi släpper dig inte

Det är fullt möjligt att du klarar dig själv efter att vi infört, finjusterat och kvalitetssäkrat den nya lösningen. Men vi ser gärna att vi får fortsätta stötta dig efter projektets slut för att säkerställa att vårt arbete ger maximal nytta i din verksamhet. Vi hoppas därför att du kan stå ut med att ha oss hängande efter dig som frågvisa och envisa femåringar även efter genomfört projekt. För risken är stor att vi aldrig växer ur den rollen och att din lust att kasta ut oss genom fönstret aldrig släpper.

Är du villig att ta risken?